Privacy- en cookieverklaring

Wij geven op je privacy

Met de Toilet Tapes website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van jou als bezoeker. In deze privacy- en cookieverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan zodat jouw privacy zo veel als mogelijk beschermd en wordt gewaarborgd. Toilet Tapes houdt alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn.

Gebruik van cookies
Toilet Tapes verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van de site, zoals de datum en tijd waarop je  de website hebt bezocht, type browser, browser-taal, het IP adres van de door jou gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Toilet Tapes houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld je naam of e-mailadres), tenzij je daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het inschrijven van onze nieuwsbrief) en deze informatie specifiek vermeldt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt niet naar personen te herleiden informatie opgenomen.

Contactformulier & e-mail
Als je ons contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden je gegevens voor zolang het nodig is bewaard, totdat deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Toilet Tapes nieuwsbrief
Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief waarmee we onze klanten willen informeren over nieuwe trends en ontwikkelingen binnen Toilet Tapes. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan het e-mailbestand. Je  kan je te allen tijde afmelden van de Toilet Tapes nieuwsbrief door middel van een afmeld link onderaan de nieuwsbrief. Het e-mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Waarom we gegevens nodig hebben
Toilet Tapes verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Toilet Tapes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen met anderen
Toilet Tapes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens
Alle gegevens en informatie wordt niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Samenvatting van uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
  • conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
  • conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
  • conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
  • conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
  • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Betalingsmethode "Klarna, betaal later"

Indien u kiest voor “betalingsmethode Klarna - betaal later”, dan voert “Klarna - betaal later” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Vragen en feedback
Als je vragen hebt of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met op met Toilet Tapes B.V.:
✆: +31 (0)85 13 07 259
✉: info@toilettapes.com

90% minder plastic & vegan

Ook geschikt voor randloos toilet

Nooit meer vieze handen

Care for planet & closet